Vårterminen 2014

Nu är vi äntligen igång!
År 7 kommer att arbeta med teknikhistoria och ett designprojekt.
År 8 deltar i tävlingen Next Up, framtidens digitala talanger och i teknikåttan (28/1)
År 9 deltar i Problemlösarna, löser verkliga ingenjörsuppdrag.

Det blir en bra termin!